น้ำกระท่อม กับขาเมายุคโควิด-19

น้ำกระท่อม

น้ำกระท่อม กับขาเมายุคโควิด-19

น้ำกระท่อม  เลขาธิการ ป.ป.ส.  เผย พฤติกรรมขาเมายุคไวรัสโรคโควิด-19

18 เมษายน 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึงสถานการณ์การลักลอบเสพพืชกระท่อมในขณะนี้ ว่า มีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเสพในรูปน้ำต้มใบกระท่อมผสมวัตถุอื่น ที่เรียกว่า “4 คูณ 100” โดยสถิติการเสพพุ่งสูงภายหลังการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโรคโควิด-19 หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) และห้ามขายเหล้าเบียร์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

“รัฐบาลห้ามขายสุรา หันต้มน้ำกระท่อมดื่มแทน ย้ำ ตามกฎหมายยังมีความผิด แค่ถอดจากบัญชียาเสพติด”
–กลุ่มแรก เป็นกลุ่มเสพน้ำต้มใบกระท่อมอยู่แล้ว

–กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่นำมาเสพแทนสุราในช่วงนี้

–กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่เข้าใจว่าสามารถนำมาเสพได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวต่อว่า เป็นความเข้าใจผิดที่ว่าสามารถเสพพืชกระท่อม หรือน้ำต้มใบกระท่อมได้ โดยสาเหตุอาจเกิดจากขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาปรับพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่กระบวนการยังไม่เสร็จสิ้น และแม้จะปรับพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดแล้วก็ตาม การใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมก็จะมีมาตรการดูแลไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะการเสพเพื่อความมึนเมา พวกที่นำไปต้มเป็นน้ำ 4 คูณ 100 ไม่สามารทำได้ แต่ต้องใช้ประโยชน์จากสรรพคุณในทางการแพทย์ และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจเท่านั้น

แม้จะผ่อนปรนให้ใช้พืชกระท่อมในชีวิตประจำวันตามวิถีชาวบ้านได้ แต่ไม่ใช่การเสพอย่างเสรี ฉะนั้นผู้ที่นำพืชกระท่อมมาเสพช่วงนี้ มีความผิดเต็มที่ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

แหล่งที่มา komchadluek

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*