จากกระแสข่าว สมุนไพรกัญชา ออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5

จากกระแสข่าว

จากกระแสข่าว สมุนไพรกัญชา ออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5

จากกระแสข่าว นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและก็ยา เปิดเผยว่า จากในกรณีที่มีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวิธีการให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษจากที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เสนอ โดยให้ถอด “กัญชา” ออกมาจากบัญชีสารเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ห้ามครอบครองมาเป็นยาสมุนไพรหรือ ยาควบคุมให้ใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์เพื่อใช้รักษาโรคมะเร็ง นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขออธิบายว่าตอนนี้กัญชายังจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งเสพติดให้โทษในประเภท 5

ตามพ.ร.บ.สารเสพติดให้โทษ พุทธศักราช 2522 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง นอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมสิ่งเสพติดให้โทษ รวมทั้ง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยังไม่มีการยืนยันให้ใช้กัญชาหรือรับจดทะเบียนยาจากกัญชาอะไรเนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยทางวิชาการในคนเพียงพอที่จะยืนยันว่าสามารถรักษาโรคโรคมะเร็งได้

เดี๋ยวนี้ในต่างประเทศมีการใช้ยาที่ได้จากสารสกัดของกัญชาและที่เป็นสารสังเคราะห์ โดยมีข้อบ่งใช้ของยา ได้แก่ เพื่อบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากการใช้เคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพิ่มความต้องการอาหารในผู้ป่วยโรคเอดส์ รักษาภาวะปวดเกร็ง ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง รักษาอาการปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ส่วนการนำกัญชามาใช้สำหรับในการรักษาโรคนั้น เดี๋ยวนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย ดังเช่นว่า การศึกษาวิจัยสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดต่างๆเป็นต้น ในต่างประเทศ อย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังไม่มีการยืนยันให้มีการนำพืชกัญชามาใช้สำหรับการรักษาโรคโรคมะเร็งเนื่องด้วยยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยทางสถานพยาบาลในคนเพียงพอที่จะยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัย ดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยังคงตั้งใจส่งเสริมให้มีการพัฒนายาที่ดี มีประสิทธิภาพสำหรับเพื่อการรักษา และไม่เคยปิดกั้นความก้าวหน้าทางวิชาการแต่อย่างใด

แหล่งที่มา sanook

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*